Mabuhay

quotes

Kaya ko naman talagang mabuhay nang mag-isa. Ang problema lang, nakilala kita.

email

Stay in touch with us

Enter your email to subscribe

Like us on Facebook

website statistics