Tanga Ka

quotes

Kung tanga ka sa pag-ibig, huwag kang mag-alala. Nasa uso ka.

email

Stay in touch with us

Enter your email to subscribe

Like us on Facebook

website statistics