Lolokohin

quotes

Kapag masyado kang mabait, lolokohin ka ng iba pero hindi ikaw ang dapat magbago, dapat sila.

email

Stay in touch with us

Enter your email to subscribe

Like us on Facebook

website statistics