Limitasyon

quotes

Mabuti ang paglalagay ng limitasyon sa mga bagay-bagay upang hindi tayo masanay.

email

Stay in touch with us

Enter your email to subscribe

Like us on Facebook

website statistics