Handa

quotes

Kapag wala na ang sakit, ibig sabihin handa ka nang magmahal ulit.

email

Stay in touch with us

Enter your email to subscribe

Like us on Facebook

website statistics