Utangin Ang Ngayon

quotes

Hindi ako mayaman para bilhin ang kahapon. Pero handa akong utangin ang ngayon, makasama ka lang buong maghapon.

email

Stay in touch with us

Enter your email to subscribe

Like us on Facebook

website statistics