Pekeng Tao

quotes

Ang mga pekeng tao ay parang basura… nakakalat.

email

Stay in touch with us

Enter your email to subscribe

Like us on Facebook

website statistics