Maisigaw

quotes

Hindi ko man maisigaw sa buong mundo kung sino ang mahal ko, sapat na siguro na alam nating pareho na ikaw ang tinutukoy ko.

email

Stay in touch with us

Enter your email to subscribe

Like us on Facebook

website statistics