Maling Tao

quotes

Kung naging masaya ka sa maling tao, paano pa kaya kung dumating yung taong para sa’yo

email

Stay in touch with us

Enter your email to subscribe

Like us on Facebook

website statistics