Interesado

quotes

Kung ayaw mong sundan ka ng tukso, huwag kang umarte na parang interesado.

email

Stay in touch with us

Enter your email to subscribe

Like us on Facebook

website statistics