Kaya Kitang Pasayahin

quotes

Kaya kitang pasayahin kahit di ako praktisado…
Pero di kita kayang lokohin kahit alam ko kung paano…

email

Stay in touch with us

Enter your email to subscribe

Like us on Facebook

website statistics