Samsung Ka Ba?

quotes

Samsung ka ba? Hindi ka lang kasi ang universe ko, ikaw rin ang galaxy ko

email

Stay in touch with us

Enter your email to subscribe

Like us on Facebook

website statistics